Som en seriøs totalentreprenør har S-Bygg AS alltid hatt en høy grad av egenproduksjon. Derfor har selskapet ulike fagansatte med egenkompetanse innen de ulike fagfelt. Dette har gitt S-Bygg AS mulighet til å være til stede for kunden / oppdragsgiver etter ferdigstillelse av prosjektet og ivareta selskapets forpliktelser i garantiperioden.

Med den betydelige prosjektmassen som S-Bygg AS har ferdigstilt, følger et garantiansvar som S-Bygg AS vil ivareta på en betryggende måte. Derfor har S-Bygg AS etablert en Garanti- og Serviceavdeling med egen ledelse og fagpersonell. Hensikten med avdelingen er å respondere på alle reklamasjoner relatert til alle kontraktfestende befaringer i garantitiden, samt enkelt henvendelser. Dette i den hensikt at vi ønsker å være til tilgjengelig for kunden – også etter ferdigstillelse.
Alle reklamasjoner i ferdigstilte prosjekter meldes til S-Bygg via vårt reklamasjonskjema. Hvis reklamasjonskjema ikke går igjennom, vennligst send en e-post til gs@s-bygg.no om saken.

Alle reklamasjoner blir vurdert om det faktisk er en reklamasjon som S-Bygg AS plikter å utbedre. Anses reklamasjonen å være reell, søker vi å samle opp flere reklamasjoner for utbedring til kommende kontraktfestede befaringer (1-, 3- eller 5-års befaringer).

NB! I de tilfeller der S-Bygg AS påføres kostnader i forbindelse med behandling av ikke-reelle reklamasjoner vil kostnadene bli belastet beboer.